top of page

Stagii de formare profesionala

  1. Drd. Bianca-Ioana Dogaru a efectuart un stagiu de pregatire in perioada 23 oct-6 nov 2017 la Univeristatea Napier, Edinburg, UK.

  2. Drd. Bianca-Ioana Dogaru a sustinut in 2018 proiectul de cercetare stiintifica inclus in planul de pregatire a tezei de doctorat  cu titlul Celuloza si derivatii celulozici

bottom of page